Sertificēšanas institūcijas

Sertificēšanas institūciju saraksts, kas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās uzraudzības noteikumi”, ir deleģētas veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību.

Informācija par noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem ar sertificēšanas institūcijām ir pieejama https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/buvspecialisti

Kods Sertificēšanas institūcija Sertificēšanas jomas
10 Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs
Adrese: Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis: + 371 26007083 un + 371 67221923
E-pasts: lietvedis@las-sc.lv
https://www.latarh.lv
 • arhitekta prakse
20 Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija
Adrese: Kr.Barona iela 99-1a, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67845910
Fakss: 67845929
http://www.buvinzenierusavieniba.lv
 • ēku konstrukciju projektēšana;
 • ceļu projektēšana;
 • tiltu projektēšana;
 • ēku būvdarbu vadīšana;
 • restaurācijas būvdarbu vadīšana;
 • ceļu būvdarbu vadīšana;
 • tiltu būvdarbu vadīšana;
 • ēku būvdarbu būvuzraudzība;
 • restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība;
 • ceļu būvdarbu būvuzraudzība;
 • tiltu būvdarbu būvuzraudzība;
 • Inženierizpēte
25 SIA “SERTEKS”
Adrese: J.Asara iela 13, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 27275992
E-pasts: info@serteks.lv
www.serteks.lv
 • arhitekta prakse
 • ēku konstrukciju projektēšana;
 • ceļu projektēšana;
 • tiltu projektēšana;
 • ēku būvdarbu vadīšana;
 • ceļu būvdarbu vadīšana;
 • tiltu būvdarbu vadīšana;
 • ceļu būvdarbu būvuzraudzība;
 • tiltu būvdarbu būvuzraudzība
35 Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrs
Adrese: Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67233622
http://www.ldzb.lv
 • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana;
 • dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana;
 • dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana;
 • dzelzceļa kontakttīklu projektēšana;
 • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana;
 • dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana;
 • dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana;
 • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana;
 • dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana;
 • dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu būvuzraudzība.
 • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība;
 • dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība;
 • dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu būvuzraudzība
50 Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvspeciālistu sertificēšanas centrs
Adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084
Tālrunis: 67596849, 26636264
E-pasts: sertifikacija@lsgutis.lv
https://www.lsgutis.lv
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsību sistēmas;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana;
 • saldēšanas sistēmu projektēšana
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšana;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzesības sistēmas;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
 • saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
70
71
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētais Sertifikācijas centrs
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV 1006
Tālrunis: 67240649, 67729349
E-pasts: sc@bleea.lv
https://www.bleea.lv
 • elektroietaišu (spriegums līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem un virs 110 kilovoltiem) projektēšana;
 • elektroietaišu (spriegums līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem un virs 110 kilovoltiem) izbūves darbu vadīšana;
 • elektroietaišu (spriegums līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem un virs 110 kilovoltiem) izbūves darbu būvuzraudzība
72 Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments
Adrese: A. Deglava 66, 5.stāvs, Rīga, LV-1035
Tālrunis/Fakss: 67845425
E-pasts: lebsert@latnet.lv
http://www.leb.lv
 • elektroietaišu (spriegums līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem) projektēšana;
 • elektroietaišu (spriegums līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem) izbūves darbu vadīšana;
 • elektroietaišu (spriegums līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem) izbūves darbu būvuzraudzība
40 Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs
Adrese: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 26397154
E - pasts: skaidra.kalnina@gmail.com
www.ljs.lv
 • ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana;
 • ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība;
 • ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana
45 Latvijas Melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības sertifikācijas centrs
Adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
Tālrunis: 29134805
E-pasts: 39.juris.kalnins@gmail.com
http://lmb-melio.lv
 • meliorācijas sistēmu projektēšana;
 • meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana;
 • meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
 • hidrotehnisko būvju projektēšana;
 • projektēšana;
 • hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana;
 • hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
55 Būvniecības valsts kontroles birojs
Adrese: K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV - 1013
Tālrunis: 67013302
E-pasts: pasts@bvkb.gov.lv
http://bvkb.gov.lv
 • būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze;
 • ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze;
 • ceļu būvprojektu ekspertīze;
 • tiltu būvprojektu ekspertīze;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze;
 • saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze;
 • meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze;
 • hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze;
 • ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze;
 • elektroietaišu būvprojektu ekspertīze;
 • dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze;
 • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze;
 • ēku ekspertīze;
 • ceļu ekspertīze;
 • tiltu ekspertīze;
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze;
 • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze;
 • saldēšanas sistēmu ekspertīze;
 • sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu ekspertīze;
 • pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu ekspertīze;
 • meliorācijas sistēmu ekspertīze;
 • hidrotehnisko būvju ekspertīze;
 • ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze;
 • elektroietaišu ekspertīze;
 • dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze;
 • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze
Lapa atjaunota 09.05.2023