VEDLUDB un BIS reģistri

VEDLUDB un BIS REĢISTRI: būvspeciālisti, būvinspektori, būvkomersanti, dzīvojamo māju pārvaldnieki, neatkarīgie eksperti, ēku energoefektivitātes joma un ēku energosertifikāti [ BIS-1 ]:

Saziņa pa tālruni: 62004010, jāizvēlas taustiņš “1”

Dokumentus iespējams iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojā:
• pieņemšanas laikā
• nosūtot pa pastu (Būvniecības valsts kontroles birojs, K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013)
• elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz pasts@bvkb.gov.lv

Dokumentu pieņemšanas adrese:
Būvniecības valsts kontroles birojs, K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
Darba dienās no 8:15 - 17:00
Piektdien no 8:15 - 15:00
Pirmssvētku dienā 8:15 - 14:00

Prasības, rekvizīti un reģistram iesniedzamās veidlapas pieejamas šeit.

Dzīvojamo māju pārvaldniekiem iesniedzamās veidlapas pieejamas šeit.

Lapa atjaunota 09.05.2023