Būvniecības informācijas sistēma

Būvkomersantu reģistrs

Būvkomersantu reģistrs

2022. gada 8. Augusts, 11:31

Saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2014. noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām būvkomersantiem līdz 31.08.2022. reģistram jāsniedz ikgadējā informācija par iepriekšējo kalendāro gadu.

Ikgadējo informāciju var iesniegt elektroniski, aizpildot informāciju https://bis.gov.lv/bisp/lv/portal/bkr_annual_report_documents/new

Ieņēmumu no būvniecības pakalpojumiem norādīšana būvkomersanta gada pārskatā

Lapa atjaunota 08.08.2022.