Būvniecības informācijas sistēma
BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)
Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (būvniecības ieceres akcepta saņemšanu)

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (būvniecības ieceres akcepta saņemšanu)

2022. gada 23. Novembris, 15:49
Avots Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

RĪga

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām.

Nodevas ieviešanu nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-22-164-sn “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā”, kas stājas spēkā š.g. 1. decembrī.

Jaunais regulējums paredz nodevas ieviešanu par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (būvniecības ieceres akceptu).

Nodevas apjoms:

elektronisko sakaru tīkla pievada ierīkošanai vai būvniecībai – 20 eiro;
pārējos gadījumos – fiziskām personām 50 euro, juridiskām personām – 100 eiro
(ja vienlaicīgi būvniecības pasūtītāji ir gan fiziska, gan juridiska persona, nodeva tiek aprēķināta juridiskām personām noteiktajā apmērā).

No 1.decembra iesniegumam par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (būvniecības ieceres akceptu) pie konkrētās Būvniecības informatīvās sistēmas BIS lietas jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu.

Maksājuma rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Reģ. Nr. 90011524360

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Konta Nr. LV82RIKO0020100000002

Lai izvairītos no situācijas, ka ieceres iesniegums tiek atgriezts labošanai (gaidīt uz klientu), no 1.decembra iesniegumam par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (būvniecības ieceres akceptu) pie konkrētās Būvniecības informatīvās sistēmas BIS lietas jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu.

Lapa atjaunota 23.11.2022.