Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (sadarbības partneri)
Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā
BIS darbība (sadarbības partneri)
Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.7.30-8.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

VZD datu saskarsmju darbības pārtraukums 30.jūnijā

VZD datu saskarsmju darbības pārtraukums 30.jūnijā

2022. gada 28. Jūnijs, 15:22

Kadastrs logo

Saistībā ar VZD informācijas sistēmu produkcijas vides uzturēšanas darbiem un programmatūras labojumu uzstādīšanu ir plānots šādu dienesta informācijas sistēmu, teksta un ģeotelpisko tīmekļa pakalpju, datu apmaiņas risinājumu un e-pakalpojumu darbības pārtraukums ceturtdien 30.06.2022 no plkst.17:30 līdz piektdien 01.07.2022 plkst.3:00:

1. E-pakalpojumi (Latvija.lv)
   a. EP32 „Mani dati Kadastrā”
   b. EP159 „Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem”
   c. EP160 „Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana”
   d. EP162 „Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana”
2. VISS
   a. “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm
3. VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāls Kadastrs.lv
4. Mobilā lietotne Kadastrs.lv
5. Teksta tīmekļa pakalpes
   a. Kadastra standartizētie datu bloki
   b. Adrešu datu XML datnes
   c. Automātiska NĪLM saņemšana no pašvaldībām
   d. Automātiskā B/ZV pirmsreģistrācija NĪVKIS
   e. Zemes lietošanas veidu aktualizācijas datu saņemšana no Valsts meža dienesta
   f. Dokumentu pieprasīšanas un izsniegšanas tīmekļa pakalpe
   g. PAIS pasūtījuma un rēķinu dati “Pasūtījuma reģistrēšana”
6. Ģeotelpiskās tīmekļa pakalpes
7. Datu apmaiņas un izplatīšanas sistēma:
   a. ArcSDE replikācijas
   b. NĪVKIS teksta datu replikācijas

Lapa atjaunota 28.06.2022.