Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

VZD informācijas sistēmu darbības pārtraukums

VZD informācijas sistēmu darbības pārtraukums

2023. gada 3. Februāris, 09:43
Avots Valsts zemes dienests

450x253

Sakarā ar VZD IKT infrastruktūras uzturēšanas darbiem ir plānots šādu dienesta produkcijas vides informācijas sistēmu, teksta un ģeotelpisko tīmekļa pakalpju, datu apmaiņas risinājumu un e-pakalpojumu darbības pārtraukums piektdien 03.02.2023 no plkst.18:00 līdz 05.02.2023 plkst.12:00:

1. E-pakalpojumi (Latvija.lv)
a. EP00 „Manā īpašumā deklarētās personas”
i. VZD IS komponentes darbības pārtraukums e-pakalpojuma ietvaros
b. EP15 „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”
i. VZD IS komponentes darbības pārtraukums e-pakalpojuma ietvaros
c. EP32 „Mani dati Kadastrā”
2. VISS
a. “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm
3. VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāls Kadastrs.lv
4. Mobilā lietotne Kadastrs.lv
5. VZD datu apmaiņas un izplatīšanas informācijas sistēma:
a. Teksta tīmekļa pakalpes
b. Ģeotelpiskās tīmekļa pakalpes
c. ArcSDE replikācijas
d. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datu replikācijas
e. Adrešu datu replikācija

Lapa atjaunota 03.02.2023.