Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Atvērto datu kopas

Būvniecības valsts kontroles birojs Atvērto datu portālā publicējis 33 datu kopas:

Atvērto datu portālā publicētie dati
Nr.p.k. Datu kopu grupa Datu kopas nosaukums Datu kopas ar aktīvu saiti uz portālu
1. Uzņēmumu energoauditu rezultāti Energoauditoru dati:
- Energoauditoru saraksts;
- Energoauditoru statusu izmaiņu vēsture.
10. Energoauditoru dati:
10.1. Energoauditoru saraksts;
10.2. Energoauditoru statusu izmaiņu vēsture.
2. Uzņēmumu energoauditoru raksturojošā informācija Energoauditu pārskatu dati:
- Uzņēmumu energoauditu pārskatu saraksts;
- Uzņēmumu energoauditu pārskatu rādītāji;
 
11. Energoauditu pārskatu dati:
11.1. Uzņēmumu energoauditu pārskatu saraksts;
11.2. Uzņēmumu energoauditu pārskatu rādītāji;
3. Būvinspektoru raksturojošā informācija Būvinspektoru dati:
- Būvinspektoru saraksts;
- Būvinspektoru statusu izmaiņu vēsture;
- Būvinspektoru darba līgumi.
1. Būvinspektoru dati:
1.1. Būvinspektoru saraksts;
1.2. Būvinspektoru statusu izmaiņu vēsture;
1.3. Būvinspektoru darba līgumi.
 
4. Informācija par reģistrētajiem dzīvojamo māju pārvaldniekiem Dzīvojamo māju pārvaldnieku dati:
- dzīvojamo māju pārvaldnieku saraksts;
- dzīvojamo māju pārvaldnieku statusu izmaiņu vēsture;
- dzīvojamo māju pārvaldnieku nodarbinātie darbinieki.
2. Dzīvojamo māju pārvaldnieku dati:
2.1. dzīvojamo māju pārvaldnieku saraksts
2.2. dzīvojamo māju pārvaldnieku statusu izmaiņu vēsture;
2.3. dzīvojamo māju pārvaldnieku nodarbinātie darbinieki.
5. Sertificēto būvspeciālistu saraksts Būvspeciālistu dati:
- Sertificēto būvspeciālistu sertifikāti un darbības sfēras;
- Sertificēto būvspeciālistu sertifikātu un darbības sfēru statusu izmaiņu vēsture;
- Sertificēto būvspeciālistu nodarbinātības vēsture;
- Sūdzības par būvspeciālistiem
4. Būvspeciālistu dati:
4.1. Sertificēto būvspeciālistu sertifikāti un darbības sfēras;
4.2. Sertificēto būvspeciālistu sertifikātu un darbības sfēru statusu izmaiņu vēsture;
4.3. Sertificēto būvspeciālistu nodarbinātības vēsture;
4.4. Sūdzības par būvspeciālistiem
6. Būvkomersantus raksturojošā informācija Būvkomersantu dati:
- Būvuzņēmumu saraksts;
- Būvkomersantu statusu izmaiņu vēsture;
- Informācija par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu;
- Būvuzņēmumu klasifikācijas vēsture.
3. Būvkomersantu dati:
3.1. Būvuzņēmumu saraksts;
3.2. Būvkomersantu statusu izmaiņu vēsture;
3.3. Informācija par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu;
3.4. Būvuzņēmumu klasifikācijas vēsture.
7. Dati par būvju galveno lietošanas veidu Būvniecības procesa iesaistīto būvju galveno lietošanas veidi 9. Būvniecības procesa iesaistīto būvju galveno lietošanas veidi
8. Ēku energosertifikātu saraksts Ēku energosertifikātu dati 6. Ēku energosertifikātu dati
9. Būvniecības lietas ģeotelpiskie dati un to aprakstošā informācija Jaunbūvju ģeotelpiskie dati 7. Jaunbūvju ģeotelpiskie dati Būvniecības lietas (jaunbūves) ģeotelpiskie dati un to aprakstošā informācija)
 
10. Saistītie dokumenti no būves reģistrēšanas vai būves dzēšanas iesnieguma Saistītie dokumenti no būves reģistrēšanas vai būves dzēšanas iesnieguma 12. Saistītie dokumenti no būves reģistrēšanas vai būves dzēšanas iesnieguma
11. Būvniecības lietas un to sastāvs Būvniecības lietas:
- Būvniecības lietu saraksts;
- Būvniecības lietu objekti;
- Būvniecības atkritumu saraksts
8. Būvniecības lietas:
8.1. Būvniecības lietu saraksts;
8.2. Būvniecības lietu objekti;
8.3. Būvniecības atkritumu saraksts
12. Komersantu, kuri izpildījuši Energoefketivitātes likuma prasības, aprakstošie dati Uzņēmumu energoauditu raksturojošā informācija 11.3. Uzņēmumu energoauditu raksturojošā informācija
13. Komersantu ziņotie energoefektivitātes pasākumu īstenošanas rezultātā iegūtie enerģijas ietaupījuma dati Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā dati:
- Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā saraksts;
- Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā statusu izmaiņu vēsture.
5. Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā dati:
5.1. Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā saraksts;
5.2. Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā statusu izmaiņu vēsture.
 
14. Enerģētika Definētais nosaukums Ikgadējais ietaupījums pa kategorijām
Ikgadējās izmaksas
Kumulatīvais enerģijas ietaupījums
Publiskās pārvaldes pienākumu izpilde
Valsts ēku saraksts uz 01.01.2021.
14.1 Ikgadējais ietaupījums pa kategorijām;
14.2. Ikgadējās izmaksas;
14.3. Kumulatīvais enerģijas ietaupījums;
14.4.Publiskās pārvaldes pienākumu izpilde;
14.5.Valsts ēku saraksts uz 01.01.2021.
Lapa atjaunota 27.01.2023.