Renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte

Kartē ir atzīmētas ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros renovētās daudzdzīvokļu ēkas, kā arī tās mājas, par kuru renovāciju ir noslēgti līgumi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Šajās mājās jau notiek renovācijas darbi vai tiek organizētas iepirkuma procedūras.

Apzīmējumi: zaļā krāsā - ēkas, kurās renovācija ir noslēgta; zilā krāsā - noslēgti līgumi par renovāciju.

E-kartes izveidotājs: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros.

Latvijā renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte

Lapa atjaunota 31.05.2023