BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

Dokumentācija

Iepirkuma procedūras organizēšana atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr.299

Renāte Vaivode, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Prezentācija http://www.slideshare.net/siltinam/3-iepirkuma-not299dms1102014pptx
2014.gada 11.februāris
Seminārs „Kā jaunais Būvniecības likums mainīs būvniecības procesu?". I.Oša, Ekonomikas ministrija (2014.gada janvāris)
Būtiskais par būvdarbu iepirkumu un līgumu/Didzis Jēriņš, Liepājas pilsētas domes Publisko iepirkumu daļas vadītājs
Prezentācija rādīta Liepājā, 2013.gada 13.decembrī
Prezentācija http://www.slideshare.net/siltinam/prezentacija-12122013?from_search=1
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinoši dokumenti/Svetlana Mjakuškina, Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs
2013.gada 13.decembris, Liepāja
Prezentācija http://www.slideshare.net/siltinam/regula-305-ptac122013-2-2
Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi. Konstatētās neatbilstības, pieļautās kļūdas./Svetlana Mjakuškina, Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs
Lekcija tika lasīta 2013.gada 18.septembrī semināra "Konstatētās neatbilstības daudzdzīvokļu māju renovācijā" laikā.
Prezentācija http://www.slideshare.net/siltinam/buvizstradajumi-kludas-092013
2012.gada 20.februāra semināra "Grāmatvedības jautājumi daudzdzīvokļu māju renovācijā laikā" Valsts ieņēmumu dienesta pārtāve I.Vagale informēja par PVN piemērošanu ES struktūrfondu finansētos projektos
2013. gada 23. ferbuārī notika seminārs "Grāmatvedības jautājumi mājokļu renovācijā". Semināra laikā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāve Vita Madjare stāstīja par grāmatvedības uzskaiti ERAF aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi".
2012.gada 16.maijā Rīgas Tehniskās universitātes telpās informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros notika seminārs „Renovācijas projektu dokumentācijas sagatavošana. Kļūdas un ieteikumi." Semināra laikā Rīgas Tehniskās universitātes lektors Oskars Caune informēja par daudzdzīvokļu māju tehniskās apsekošanas un renovācijas projekta uzdevumu sastādīšanu. Prezentācija ir atrodama Ekonomikas minstrijas mājas lapā www.em.gov.lv/dzivosiltak, http://goo.gl/dUqhx, http://goo.gl/48Brg
2012.gada 16.maijā Rīgas Tehniskās universitātes telpās informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros notika seminārs „Renovācijas projektu dokumentācijas sagatavošana. Kļūdas un ieteikumi." Semināra laikā Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Marika Treija informēja par renovācijas projektos biežāk pieļautajām juridiskajām nepilnībām.
Prezentācija ir atrodama Ekonomikas minstrijas mājas lapā http://goo.gl/6UEfG
2012.gada 16.maijā Rīgas Tehniskās universitātes telpās informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros notika seminārs „Renovācijas projektu dokumentācijas sagatavošana. Kļūdas un ieteikumi." Semināra laikā Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis Jānis Belkovskis informēja par renovācijas projektos biežāk pieļautajām juridiskajām nepilnībām.
Prezentācija ir atrodama Ekonomikas minstrijas mājas lapā http://goo.gl/6UEfG
2012.gada 16.maijā Rīgas Tehniskās universitātes telpās informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros notika seminārs „Renovācijas projektu dokumentācijas sagatavošana. Kļūdas un ieteikumi." Semināra laikā Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja vietnieks Andis Cinis informēja par renovācijas projektu dokumentācijas sagatavošanu - kļūdām un ieteikumiem.
Prezentācija ir atrodama Ekonomikas minstrijas mājas lapā http://goo.gl/6UEfG
2011.gada 24.februāra semināra "Daudzdzīvokļu mājas renovācija kā komplekss pasākums" ietvaros Latvijas Būvinženieru savienības pārstāvis Rodrigo Pelsis stāstīja par būvniecības tāmēm un nepamatoti zemas cenas esamību vai neesamību konkursos. Prezentācija ir atrodama Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://goo.gl/C7iUF
2012.gada 19.oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes telpās notika seminārs "„Apdrošināšana būvniecībā, līgums ar būvkomersantu un būvuzraugu". Semināra laikā Andris Jēkabsons (Latvijas būvnieku asociācija, zvērinātu advokātu birojs „Lextal") pastāstīja par korektu būvniecības un būvuzraudzības līgumu sagatavošanu. Parauglīgumus ar būvuzraugu un būvkomersantu varat atrast Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30815
Lapa atjaunota 23.05.2023