BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

Dzīvokļa īpašnieks un kopīpašums

Lēmuma par renovāciju pieņemšanas veidi - Ģ.Beikmanis

 
2011. gada 14. septembrī notika seminārs „Lēmuma pieņemšana daudzdzīvokļu mājas renovācijai". Tā laikā Ģ.Beikmanis (Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija) stāstīja par lēmuma par renovāciju pieņemšanas veidiem. Prezentāciju var atrast Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://goo.gl/eDAc4
Dzīvokļa īpašnieku lēmuma pieņemšanas veidi - G.Galejs, M.Auders
2011.gada 16.februāra semināra "Mājokļu renovācija - lēmuma pieņemšanas process, finansējuma piesaiste un apdrošināšana " prezentācija par dzīvokļa īpašnieku lēmuma pieņemšanas veidiem. Prezentācija http://www.em.gov.lv/images/modules/items/leumumu_pienemsana%20[Compatibility%20Mode].pdf
Daudzdzīvokļu māju renovācijas vadība ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākum" ietvaros
2011.gada 16.martā notika seminārs "Renovācijas procesa vadība". Tā laikā Signe Kajaka (Kurzemes reģionālā enerģētikas un attīstības aģentūra) stāstīja par daudzdzīvokļu māju renovācijas vadību ERAF aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākum" ietvaros. Prezentācija atrodama Ekonomikas ministrijas mājas lapā. http://goo.gl/el883
Pārvaldīšanas naudas plūsma un finanšu piesaiste daudzdzīvokļu māju renovācijai - B.Pļaviņa 
2011. gada 19. oktobrī notika seminārs „Pārvaldīšanas naudas plūsma un finanšu piesaiste daudzdzīvokļu māju renovācijai". Baiba Pļaviņa (Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija) stāstīja par pārvaldīšanas cenas veidošanas principi un to ietekmējošie faktori.
No 38 minūtes par finansējuma piesaiste daudzdzīvokļu mājas renovācijai, izmantojot bankas. Stāsta Inese Anckalniņa no Nordea bankas.
No 1:12:00 par ESCO principa pielietošanu ēku renovācijā Latvijā - pieredze un risinājumi. Stāsta Raivo Damkevics, SIA "RENESCO" valdes loceklis
Dzīvokļa īpašnieku savstarpējās attiecības kopējā mājā - Ģ.Beikmanis

  2011.gada 18.maija semināra „Dzīvokļa īpašnieka loma mājokļa renovācijas procesā" laikā Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis stāstīja par dzīvokļa īpašnieku savstarpējām attiecībām kopējā mājā. Prezentāciju var atrast Ekonomikas ministrijas mājas lapā goo.gl/8CpTx
Lapa atjaunota 23.05.2023