BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Logi

Logu montāža un iepirkuma organizēšana daudzdzīvokļu mājās -

 Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas izpilddirektors Ivars Brants

Prezentācija

2011. gada 24. februāris
Korekta logu maiņa daudzdzīvokļu mājā - Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas izpilddirektors Ivars Brants

2013. gada 14. maijā notika seminārs "Kļūdas daudzdzīvokļu māju renovācijas procesā. Kā izvairīties?". Pasākuma laikā Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas izpilddirektors Ivars Brants informēja par korektu logu maiņu daudzdzīvokļu mājā. Prezentācij
Prasības logiem, kā reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem  Svetlana Mjakuškina, Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs

Prezentācija šeit http://www.slideshare.net/siltinam/logi-regl-sferasbuvizstradajumi-39752969

2014.gada 1.oktobris
Ēku ārdurvis, standartu un būvnormatīvu prasības, materiāli

Ivars Brants, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija

Prezentācija šeit
http://www.slideshare.net/siltinam/eku-ardurvis-39752315

2014.gada 1.oktobris

Izmaiņas LBN 002-01 attiecībā uz siltumizolācijas koeficientu vērtībām t.sk. logiem un durvīm

 Aldis Sirmačs, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija 

Prezentācija šeit http://www.slideshare.net/siltinam/rtu-logilbn0021409-39752311 

2014.gada 1.oktobris

Logu klasifikācija, regulas, prasības, izpildījums, rezultāts

Aldis Sirmačs, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija

Prezentācija šeit http://www.slideshare.net/siltinam/rtu-logiklasifikacija1409-39752306

2014.gada 1.oktobris
Lapa atjaunota 23.05.2023