BVKB IS Konsultatīvā padome

Būvniecības valsts kontroles biroja pārziņā esošo informācijas sistēmu Konsultatīvā padome ir institūcija, kuras uzdevums ir sniegt konsultatīvo atbalstu Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) un Energoresursu informācijas sistēmas (ERIS) uzturēšanai, pilnveidei un attīstībai.

Konsultatīvā padome savas kompetences ietvaros:
- veicina sabiedrības līdzdalību BIS un ERIS attīstībā un lēmumu pieņemšanā;
- sniedz priekšlikumus par BIS un ERIS uzturēšanu, pilnveidi un attīstības plānošanu;
- uzrauga BIS un  ERIS attīstības progresu.

Konsultatīvās padomē pārstāvētās dalīborganizācijas ir:
- BVKB
- Ekonomikas ministrija
- Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome
- Latvijas Būvniecības padome
- Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
- Latvijas Pašvaldību savienība
- VAS “Latvijas Valsts ceļi”
- VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi”
- Valsts zemes dienests
- Latvijas Lielo pilsētu asociācija
- AS “Latvijas valsts meži”
- AS “Sadales tīkls”
- Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
- Latvijas Nacionālais arhīvs
- Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
- SIA “TET”
- Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs
- Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība
- Latvijas Būvinženieru savienība
- Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs
- Latvijas Arhitektu savienība
- Tiesu administrācija
- Valsts reģionālās attīstības aģentūra
- Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
- Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
- Degvielas tirgotāju un ražotāju savienība
- Latvijas Degvielas Tirgotāju Asociācija

Konsultatīvās padomes nolikums

ERAF logo

Lapa atjaunota 09.05.2023