Būvniecības ieceres

Ir pagājuši divi gadi kopš jaunu būvniecību var ierosināt tikai elektroniski BIS, kur tiek uzkrāti dati par būvniecības procesu, sākot no ieceres līdz būves ekspluatācijai.
Aicinām iepazīsties ar būvniecības statistiku interaktīvajās atskaitēs: jūs varat filtrēt un atlasīt datus pēc perioda, pēc būvvaldes vai tehnisko noteikumu izdevēja, pēc lielākas noslodzes vai cita parametra.
Piemēram, var uzzināt, cik būvniecības ieceres ir ierosinātas un cik būvatļaujas (pielikumā) ir izdotas 2021. gadā, cik noslogotas ir būvvaldes un tehnisko noteikumu izdevēji jūsu interesējošajā teritorijā un cik ilgā laikā tiek izskatīti un saskaņoti dokumenti, t.sk būvprojekti.

Datus Būvniecības valsts kontroles birojs aktualizēs reizi ceturksnī līdz nākošā mēneša 20. datumam.

Lapa atjaunota 18.04.2023