Būvniecības informācijas sistēma

Piekļūstamības paziņojums

Būvniecības valsts kontroles birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietni - https://bis.gov.lv/.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

• Lapu nosaukumi nav definēti.
• Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti. Ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem.
• Virsrakstiem nekorekta hierarhija. Ir uzsākta virsrakstu hierarhijas sakārtošana.
• Atsevišķām vietām nepietiekams krāsu kontrasts.
• Navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama.
• Video saturam nav pievienoti subtitri.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 24.09.2020. Izvērtēšanu veica SIA “Tieto Latvia”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments pieejams šeit.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūku spraudņiem kontrastu krāsām.
Video saturam piedāvājam tekstuālu alternatīvu BIS lietotāja rokasgrāmatu.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.
E-pasts: bis@bvkb.gov.lv vai buvkomersanti@bvkb.gov.lv
Tālrunis: +371 62004010
Adrese: K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV - 1013

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Informācijas sistēmu departaments”
E-pasts: pasts@bvkb.gov.lv
Tālrunis: +371 67013302

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.12.2020. Atkārtoti tas tiks pārskatīts 06.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Svetlana Mjakuškina, Būvniecības valsts kontroles biroja direktore.

Lapa atjaunota 06.10.2021.