Būvniecības informācijas sistēma
Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra
No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

Projekta gaita un saturs

Projekta laika plāns pieejams šeit
Projekta saturs pieejams šeit

6.laidiens "Būvniecības process - 3.daļa" (04.2022. - 09.2022.)

6.laidiena akcepttestēšanas demonstrācijas video

30.sprints

26.08.2022. funkcionalitātes demonstrācija
29.08. - 31.08.2022. testēšana
05.09. - 07.09.2022. atkārtota testēšana

 • Meliorācijas objekta izvēle izmantojot kartes komponenti (BISP)
 • Modelis – BIS2 pusē un BISP
 • Izmaiņas ārvalstnieku reģistrācijā BIS2 un BIS1

30.sprinta demonstrācijas video

29.sprints

17.06. - 20.06.2022. darba grupas sanāksmes
01.08.2022. funkcionalitātes demonstrācija
02.08. - 03.08.2022. testēšana
08.08. - 09.08.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:
 • Integrācija ar PMLP – ārvalstnieku dati, dati par rīcībnespēju
 • Atvērto datu portāls – dati par BISā veiktajiem saskaņojumiem
 • Mobilās aplikācijas papildināšana – Sūdzību iesniegšana
 • IFC datne pārvaldības iestrāde BIS saistītajos procesos – IFC datņu aktualizēšana pēc nodošanas ekspluatācijā
 • IFC datnes atvēršanas rīka izveide
 • E-pakalpojumu novērtēšanas rīka izveide
 • Atlikto būvdarbu procesa uzlabojumi un piekļuves nodrošināšana BL būvdarbu žurnālam ekspluatācijas laikā
 • BIS publiskā energosertifikātu saraksta izmaiņas
 • Tiesību ieviešana BIS portālā statiskās daļas satura pārvaldībai, nodrošinot iespēju dažādiem lietotājiem pārvaldīt dažādas satura daļas

29.sprinta demonstrācijas video (BIM, būvvaldes lēmumi, energosertifikātu augšuplāde)

28.sprints

20.05. - 23.05.2022. darba grupas sanāksmes
04.07.2022. funkcionalitātes demonstrācija
05.07. - 06.07.2022. testēšana
11.07. - 12.07.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • BIS procesu integrācija ar MKIS
 • VZD saskarņu aizstāšana ar DITā izvietoto NĪVKIS datu kopiju
 • Atvērto datu portāls – NE dati, pakalpojumu uzskaites informācija
 • Mobilās aplikācijas papildināšana – Sūdzību iesniegšana
 • IFC datne pārvaldības iestrāde BIS saistītajos procesos – nodošanas ekspluatācijā
 • IFC datnes atvēršanas rīka izveide
 • E-pakalpojumu novērtēšanas rīka izveide
 • Masveida paziņojumu nosūtīšana BIS lietotājiem no ADM moduļa

28.sprinta demonstrācijas video (BIM procesi un integrācija ar MKIS)

27.sprints

21.04. - 22.04.2022. darba grupas sanāksmes
02.06.2022. funkcionalitātes demonstrācija
03.06. - 06.06.2022. testēšana
09.06. - 10.06.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • IFC datne pārvaldības iestrāde BIS saistītajos procesos – TN pieprasīšanā, Projekta skaņošanā ar TNI, Ieceres dokumentācijas iesniegšana IFC datnes saskaņošana un apstiprināšana
 • IFC datnes atvēršanas rīka izveide
 • Mobilās aplikācijas papildināšana – Pilnvaru un deleģējumu dati
 • E-pakalpojumu novērtēšanas rīka izveide
 • Būvdarbu žurnāla uzlabojumi – būvizstrādājumu sadaļā, būvdarbu līgumu sadaļā
 • Izmaiņas būvniecības lietas datu labošanā pēc nodošanas ekspluatācijā, ņemot vērā atliktos būvdarbus un citus apstākļus
 • Paziņojumi sūtīšana par ēku energosertifikāta termiņa tuvošanos/beigām

27.sprinta demonstrācijas video (BIM procesi un būvdarbu žurnāls)

26.sprints

22.02. - 23.03.2022. darba grupas sanāksmes
05.05.2022. funkcionalitātes demonstrācija
06.05. - 09.05.2022. testēšana
12.05. - 13.05.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • VZD datu monitoringa izveide BL un EL
 • Atvērto datu portāls – EL dati, BL dati un ēku energoefektivitātes rādītāju dati
 • Ēku energosertifikātu datu ielāde no XLSa
 • E-pakalpojumu novērtēšanas rīka izveide

5.laidiens "Ekspluatācijas process - 2.daļa" (10.2021. - 03.2022.)

5.laidiena akcepttestēšanas demonstrācijas video

25.sprints

 • 22.02. - 23.02.2022. darba grupas sanāksmes
 • 04.04.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 05.04. - 06.04.2022. testēšana
 • 11.04. - 12.04.2022. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas:
 • Uzlabojumi būvju pieņemšanā ekspluatācijā
 • Ekspluatācijas lietu risku pakāpju ieviešana
 • Datu apmaiņa ar pārvaldnieku IS
 • Datu apmaiņa ar APUS

25.sprinta demonstrācijas video (ekspluatācijas lietu uzlabojumiem un riska pakāpju aprēķinam)

24.sprints

 • 25.01. - 26.01.2022. darba grupas sanāksmes
 • 07.03.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 08.03 - 09.03.2022. testēšana
 • 14.03. - 15.03.2022. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas:
 • Administrācijas moduļa izmaiņas
 • Ekspluatācijas lietu uzlabojumi
 • Mobilās aplikācijas izstrāde
 • Uzlabojumi būvju pieņemšanā ekspluatācijā

24.sprinta demonstrācijas video (ekspluatācijas lietu uzlabojumiem un uzlabojumi būvju pieņemšanā eskpluatācijā)

23.sprints

 • 04.01. - 05.01.2022. darba grupas sanāksmes
 • 07.02.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 08.02. - 09.02.2022. testēšana
 • 14.02. - 15.02.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Ekspluatācijas lietu uzlabojumi
 • Mobilās aplikācijas izstrāde

23.sprinta demonstrācijas video (ekspluatācijas lietu uzlabojumiem)

22.sprints

 • 26.11 - 29.11.2021. darba grupas sanāksmes
 • 10.01.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 11.01. - 12.01.2022. testēšana
 • 17.01. - 18.01.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Administrācijas moduļa izmaiņas
 • Ekspluatācijas lietu uzlabojumi
 • Mobilās aplikācijas izstrāde

22.sprinta demonstrācijas video (ekspluatācijas lietu uzlabojumiem)

21.sprints

 • 27.10 - 28.10.2021. darba grupas sanāksmes
 • 09.12.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 10.12. - 13.12.2021. testēšana
 • 16.12. - 17.12.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Administrācijas moduļa izmaiņas
 • Energosertifikācijas procesa uzlabojumi

21.sprinta demonstrācijas video (energosertifikācijas procesa uzlabojumiem)

20.sprints

 • 30.09.2021. darba grupas sanāksmes
 • 11.11.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 13.11. - 15.11.2021. testēšana
 • 17.11. - 22.11.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas:
 • Administrācijas moduļa izmaiņas

4.laidiens "Būvniecības process - 2.daļa" (08.2020. - 12.2021.)

4.laidiena akcepttestēšanas demonstrācijas video

19.sprints

 • 25.08.2021. un 26.08.2021.darba grupas sanāksmes
 • 05.10.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 06.10.2021. līdz 07.10.2021. testēšana
 • 12.10.2021 līdz 13.10.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā
 • Integrācijas izstrāde ar VEDLUDB
 • Automatizēta būvju pieņemšana ekspluatācijā
 • Būvdarbu žurnāla uzlabojumi - materiālu izvešana

19.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

18. sprints

 • 28.07.2021. un 29.07.2021. darba grupas sanāksmes
 • 07.09.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 08.09.2021. līdz 09.09.2021.testēšana
 • 14.09.2021. līdz 15.09.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā
 • Datu apmaiņas uzlabojumi ar TAPIS
 • Datu apmaiņas izmaiņas ar PMLP
 • Trešo personu saskaņojumu izstrāde

18.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

17.sprints

 • 30.06.2021. un 01.07.2021.darba grupas sanāksmes
 • 10.08.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 11.08.2021. līdz 12.08.2021. testēšana
 • 17.08.2021. līdz 18.08.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Integrācija ar MKIS
 • Integrācija ar APUS
 • Projekta vizuālā risinājuma pievienošana portālā

17.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

16.sprints

 • 31.05.2021. un 01.06.2021. darba grupas sanāksmes
 • 13.07.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 14.07.2021 līdz 15.07.2021. testēšana
 • 20.07.2021. līdz 21.07.2021 atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Datu apmaiņa ar Izpildu lietu reģistru
 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā un būvgružu pašdeklarēšana
 • Atkritumu apsaimniekotāju datu izgūšana no APUS
 • Būvdarbu žurnāla portāla uzlabojumi - segto darbu aktos

16.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

15. sprints

 • 29.04.2021. un 30.04.2021. darba grupas sanāksmes
 • 11.06.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 14.06.2021. līdz 15.06.2021. testēšana
 • 18.06.2021. līdz 21.06.2021.atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā
 • Būvdarbu žurnāla portāla uzlabojumi – ievestajos materiālos un to izmantošanā citos žurnāla ierakstos, materiālu paraugu un materiālu testēšanas ierakstos
 • Garantijas laikā veikto darbu fiksēšana žurnālā
 • Izpildīto darbu sertifikāta sagatavošana

14.sprints

 • 01.04.2021. darba grupas sanāksme
 • 14.05.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 17.05.2021. līdz 18.05.2021. testēšana
 • 21.05.2021. līdz 24.05.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas.
 • Būvdarbu žurnāla portāla uzlabojumi - žurnāla kopskatā, tāmes sadaļā, ikdienas darbu ierakstos
 • Uzlabojumi būvniecības lietu sarakstā
 • Izziņa par būves neesību ekspluatācijas lietā 

14.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

3.laidiens "Ekspluatācijas process - 1.daļa" (04.2020. - 08.2021.)

Akcepttestēšanas demonstrācijas video

13.sprints (25.03.2021.- 23.04.2021.)
 • 02.03.2021. un 03.03.2021. darba grupas sanāksmes
 • 14.04.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 15.04.2021. un 16.04.2021. testēšana
 • 21.04.2021. un 22.04.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas.
 • Apsekošanas žurnāls.
 • Atgādinājumi un paziņojumi mājas un ekspluatācijas lietās.
 • Paziņojumu funkcionalitātes papildinājumi.
 • Ekspluatācijas un mājas lietu sasaite ar būvniecības lietām.
 • Citas izmaiņas un precizējumi.
12.sprints (25.02.2021.- 24.03.2021.)
 • 02.02.2021. un 03.02.2021. darba grupas sanāksmes
 • 15.03.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 16.03.2021 un 17.03.2021.testēšana
 • 22.03.2021. un 23.03.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas.
 • Apsekošanas žurnāls.
 • Vizuālais apsekošanas akts.
 • Remontdarbu plāns.
 • Apsaimniekošanas problēmu pieteikšana.
 • Ekspluatācijas lietas informācijas apjoms.
 • Pārvaldnieku reģistra funkcionalitātes papildinājumi.

12.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

11.sprints (28.01.2021.- 24.02.2021.)

Sprinta tēmas.

 • Kopsapulces – uzaicinājuma izveidošana, balsošana, protokola izveidošana un rezultātu apkopošana.
 • Pilnvarošana un deleģēšana piekļuves nodrošināšanai mājas un ekspluatācijas lietās.

11.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

10.sprints (29.12.2020.- 27.01.2021.)

Sprinta tēmas.

 • Ekspluatācijas lietas izveidošana.
 • Periodisko pārbaužu paziņojumu konfigurācija ekspluatācijas lietā.
 • Aptaujas – izveidošana, norise, rezultātu apkopošana, protokola izveide.
 • Pārvaldīšanas izmaksu un ieņēmumu/izdevumu pārskati mājas lietā.

10.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

9.sprints (27.11.2020.- 28.12.2020.)

Sprinta tēmas.

 • Ekspluatācijas lietu saraksta izveide portālā.
 • Mājas lietas izveide portālā.
 • Mājas lietas satura veidošana – skaitītāji, uzkrātie līdzekļi, apsaimniekošanas izmaksas, ienākumu/izdevumu pārskats.
 • Mājas pārvaldnieku un īpašnieku datu izgūšana no saistītājām sistēmām un atrādīšana mājas lietā.

9.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

8.sprints (29.10.2020.- 26.11.2020.)

2.laidiens "Būvniecības process" (12.2019. - 01.2021.)

Akcepttestēšanas demonstrācijas ieraksts pieejams šeit

7.sprints (01.10.2020.- 28.10.2020.)

Sprinta tēmas:

 •  Būvniecība kārtās – turpinājums
 • Būvvaldes un BVKB informēšana par projekta izmaiņām piekritīgajos būvobjektos
 • • Lietotāja tiesību skaidrojumi iekšējā sistēmā
 • Dokumenta sagatavošanas termiņu norādīšana un kontrole
 • Būves pieņemšanas ekspluatācijā kontrole
 • Būvvaldes lēmumu kontroles termiņu norādīšana un kontrole
 • Informatīvs paziņojums Iesniedzējam, kurš nav Īpašnieks
 • Būvatļaujas aktuālā informācija vienā lietotāja saskarnes formā
 • Izmaiņas ieceres iesnieguma iesniegšanas un izvērtēšanas procesā
 • Ierosinātāja maiņas process
 • Būvniecības lietas piekritības novirzīšana uz citu būvvaldi (vai iestādi)

Aktivitāšu plāns:

 • 14.09.2020.- 22.09.2020. lietotājstāstu caurskate
 • 19.10.2020. funkcionalitātes demonstrācija
 • 20.10.2020. - 22.10.2020. testēšana

6.sprints (03.09.2020. - 30.09.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Būvniecības process pa kārtām
 • Darba uzdevumu funkcionalitātes uzlabojumi
 • Būvinspektora darba grafika izveidošana
6.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

5.sprints (06.08.2020.- 02.09.2020)

Sprinta tēmas:
 • Projekta lapu skaņošana
 • Būvniecība kārtās
 • BIS iekšējās sistēmas būvniecības sadaļas darba uzdevumi
 • Izmaiņas piekļuves pieprasījumos un lēmumos

5.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

4.sprints (09.07.2020.- 05.08.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Būvniecības process pa kārtām
 • Trešās personas piekļuve būvniecības lietai
 • Detalizētā projekta rasējumu izmaiņu procesa uzlabojumi

1.laidiens "Būvspeciālistu datu pārvaldības process" (11.2019. - 10.2020.)

3.sprints (08.06.2020.- 08.07.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji
 • Prakses dati
 • Sūdzības par būvspeciālistiem

2.sprints (11.05.2020.- 05.06.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Prakses dati
 • Eksāmeni

1.sprints (06.04.2020.- 08.05.2020.) 

Sprinta tēmas:

 • Būvspeciālista panelis
 • Būvspeciālista sertifikāti/darbības sfēras
 • Būvspeciālistu lēmumi

Funkcionalitātes izstrāde tiek veikta ERAF projekta "Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)" ietvaros (vienošanās Nr.2.2.1.1/19/I/005)

ERAF_šaurs

Lapa atjaunota 30.10.2022.