Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)
Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi
BIS darbība (sadarbības partneri)
LVRTC tehnisko darbu ietvaros 8.jūlijā līdz plkst.3.00 iespējami periodiski pārtraukumi eParaksta zīmogošanas servisā
BIS darbība (sadarbības partneri)
Saistībā ar VRAA un LVRTC tehniskiem traucējumiem autorizācija ar Latvija.lv iespējama tikai no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas IP adresēm

Projekta ietvaros veiktie pilnveidojumi BIS

Aktuālie pilnveidojumi BIS produkcijas vidē ERAF projekta BIS attīstības 2.kārta ietvaros

Jaunie funkcionalitātes pilnveidojumi tapuši sadarbībā ar pašiem lietotājiem un produkcijas vidē ir pieejami no 2022.gada 14.janvāra. BIS pilnveides apjoms ietver:

 • Papildinājumus un uzlabojumus BIS publiskajā portālā no būvniecības ieceres līdz būvdarbiem:
 1. lai padarītu BIS portāla lietotāju darbu ērtāku ir veiktas izmaiņas un uzlabojumi būvniecības lietu saraksta atrādīšanā un meklēšanas funkcionalitātē;
 2. veikti papildinājumi attiecībā uz norādāmo informāciju un pazīmēm būvniecības ieceres iesniegumā (piemēram, atzīme par meliorācijas objektu), projektā (vizuālā risinājuma pazīmes pievienošana), saskaņošanas procesā un plānoto atkritumu norādīšana ieceres iesniegumā un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildes iesniegumā;
 3. izstrādāta sadaļa par trešo pušu saskaņojumiem, kas ļauj caur BIS elektroniski nosūtīt saskaņojuma pieprasījumu.
 • Papildinājumus un uzlabojumus sadaļā “Būvdarbu gaita”:
 1. ieviestas vizuālās izmaiņas un papildinājumi būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstos, kā arī ieviesti vairāki būvdarbu žurnāla ieraksta pievienošanas, apstiprināšanas un atrādīšanas uzlabojumi;
 2. izstrādāti uzlabojumi būvdarbu žurnāla līgumu ievades formā un būvmateriālu konfigurācijas sarakstā;
 3. veikti tāmes datu pievienošanas un norādīšanas papildinājumi;
 4. ieviestas izmaiņas saņemto un izvesto materiālu un būvizstrādājumu uzskaitē;
 5. kā viens no būtiskākajiem jaunumiem ir iespēja veikt būvniecības atkritumu uzskaiti būvdarbu žurnālā;
 6. Ieviesti papildinājumi aktu izveidošanā un apstiprināšanā būvdarbu žurnālā.
 • Papildinājumus un uzlabojumus pie būves nodošanas ekspluatācijā:
 1. izstrādāti papildinājumi tehnisko noteikumu izdevēju atzinumā;
 2. ieviesta faktisko būvniecības atkritumu kontrole pie nodošanas ekspluatācijā;
 3. iestrādāti papildinājumi iesniegumā par būves neesību.
 • Ieviestas izmaiņas un papildinājumi ēkas energosertifikāta izveidē un apstrādē.

Ekspluatācijas procesa uzlabojumi – no 2021.gada decembra
Ekspluatācijas procesa uzlabojumu ietvaros izstrādāta jauna Būvju ekspluatācijas sadaļa, kurā ir iekļautas Ekspluatācijas un Māju lietas, sniedzot iespēju īpašniekiem un namu pārvaldniekiem visu ar sava īpašuma pārvaldīšanu saistīto dokumentāciju uzturēt vienuviet. Līdz ar jauno funkcionalitāti māju īpašniekiem ir iespējams: 

 • izveidot apsekošanas pieteikumu pārvaldniekam, 
 • nosūtīt paziņojumu citiem īpašniekiem (kaimiņiem) vai pārvaldniekam, 
 • apskatīt dokumentus un pievienot lēmumus, 
 • kā arī kā arī pilnvarot ar īpašnieka pārstāvēšanas tiesībām citu personu.
Attiecībā uz namu pārvaldniekiem – dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā ieviesti vairāki uzlabojumi un e-pakalpojumu veidi, kas atvieglo pārvaldības procesu. Māju lietā namu pārvaldniekam ir nodrošināta iespēja:
 • ievadīt skaitītāju mērījumus, uzkrātos līdzekļus, pārvaldīšanas izmaksas un pievienot ienākumu/izdevumu pārskatu
 • reģistrēt remontdarbus, saņemt un apstrādāt apsekošanas pieteikumus, pildīt apsekošanas reģistrācijas žurnālus
 • sūtīt paziņojumus māju/dzīvokļu īpašniekiem
Līdz ar grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā būs iespējams organizēt elektroniskās aptaujas un īpašnieku kopsapulces. Papildus minētajam ir izstrādāta funkcionalitāte par ekspluatācijas lietas piekļuves pieprasīšanu un piekļuves vai atteikuma saņemšanu.
BIS pilnveide norit Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” (vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/005) ietvaros. Projekta ieviešanas darbi norisināsies līdz 2022.gada novembrim.
ERAF logo
Lapa atjaunota 01.05.2022.