BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Personas, kurām jāreģistrējas pārvaldnieku reģistrā, un pārvaldniekam nepieciešamā kvalifikācija

Kategorija Vai ir nepieciešams reģistrēties pārvaldnieku reģistrā Kvalifikācijas līmenis, pieredze
Īpašnieks, kuru pilnvarojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi dzīvojamās mājas īpašnieki uz Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta līguma pamata Jāreģistrējas, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus 3 vai 3 + praktiskā darba pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanā, kas iegūta līdz 01.01.2010.
Jāreģistrējas, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir mazāka par 1500 kvadrātmetriem Profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments nav nepieciešams
Īpašnieku veidota dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrība vai biedrība Jāreģistrējas, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus 3 vai 3 + praktiskā darba pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanā, kas iegūta līdz 01.01.2010.
Jāreģistrējas, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir mazāka par 1500 kvadrātmetriem Profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments nav nepieciešams
Fiziskas un juridiskas personas, kas veic pārvaldīšanu daudzdzīvokļu mājās, kurās tiem nepieder dzīvokļu īpašumi un kurās fiziskas personas nav dzīvokļu īpašnieku biedrības vai sabiedrības darbinieki Jāreģistrējas 4 vai 3 + praktiskā darba pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanā, kas iegūta līdz 01.01.2010.
Personas, kuras piedāvā pārvaldnieka pakalpojumus Ir tiesības reģistrēties 4 vai 3 + praktiskā darba pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanā, kas iegūta līdz 01.01.2010.
Viendzīvokļa mājas pārvaldītājs (īpašnieks vai pārvaldnieks) Nav jāreģistrējas Profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments nav nepieciešams
Īpašnieks, kurš pats pārvalda sev piederošu daudzdzīvokļu māju Nav jāreģistrējas Ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, mājas pārvaldīšanai jāiegūst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis. Ja nepārsniedz - profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments nav nepieciešams.


Ja 3.līmeņa iegūšanai kārtots eksāmens bez mācībām (profesionālās kompetences novērtēšana), kvalifikācija uzskatāma par atbilstošu tikai tad, ja diploms izsniegts līdz 31.08.2013.

Lapa atjaunota 23.05.2023