Piedalies ZIBaptaujā!
Sākt!

Informācijas iesniegšanas aprakstu lūdzam skatīt ikgadējās informācijas iesniegšanas pamācībā. Iesniedzot informāciju BIS e-pakalpojumā, to nav nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Ja personai ir piesaistīts arī juridiskās personas profils, tad pie profila informācijas jāpārliecinās, ka e-pasta verifikācija veikta gan uzņēmuma kontaktinformācijas sadaļā, gan pārstāvja sadaļā. Gadījumā, ja uzrādās, ka e-pasti pie kontaktinformācijas ir verificēti, bet vēl aizvien tiek saņemti paziņojumu par nepieciešamību veikt verifikāciju, lūgums sazināties ar BIS Atbalsta dienestu.
Detalizēta informācija par e-pastu verifikāciju pieejama:
Fiziska personai: https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-fiziskai-personai-verificet-e-pasta-adresi
Juridiskai personai: https://bis.gov.lv/bisp/lv/help/ka-verificet-e-pasta-adresi-juridiskai-personai

Gadījumos, ja būvvaldē pieņēmusi “Lēmums par paziņojuma par būvniecību atcelšanu” vai publiskā BIS portāla lietotājs iesniedzis “Iesniegums par paziņojuma atcelšanu”, būvniecības lietā iespējams atvērt Paziņojumu par būvniecību un izveidot kopiju. Lasīt vairāk ...