Būvniecības informācijas sistēma

Būvniecība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka zemāk uzskaitītie e-pakalpojumi ir veicami tikai, atrodoties konkrētajā būvniecības lietā noteiktā būvniecības posmā, tāpēc nav iespējams norādīt saiti tieši uz e-pakalpojumu.
Lai atvieglotu uzdevuma izpildi, esam norādījuši saites un lietotāju rokasgrāmatu attiecīgo sadaļu par šādiem e-pakalpojumiem:

• Iesniegums par būves neesību
- Iesniegumu par būves neesību esošajā būvniecības lietā

• Tehnisko noteikumu pieprasīšana 

- Tehnisko noteikumu pieprasīšana no būvniecības lietas
- Tehnisko noteikumu pievienošana būvniecības lietai

• Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums

Lapa atjaunota 06.10.2021.