Būvniecības informācijas sistēma
BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Projekta gaita

Projekta laika plāns pieejams šeit
Projekta saturs pieejams šeit

5.laidiens "Ekspluatācijas process - 2.daļa" (10.2021. - 03.2022.)

25.sprints

 • 22.02. - 23.02.2022. darba grupas sanāksmes
 • 04.04.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 05.04. - 06.04.2022. testēšana
 • 11.04. - 12.04.2022. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas:
 • Uzlabojumi būvju pieņemšanā ekspluatācijā
 • Ekspluatācijas lietu risku pakāpju ieviešana
 • Datu apmaiņa ar pārvaldnieku IS
 • Datu apmaiņa ar APUS

24.sprints

 • 25.01. - 26.01.2022. darba grupas sanāksmes
 • 07.03.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 08.03 - 09.03.2022. testēšana
 • 14.03. - 15.03.2022. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas:
 • Administrācijas moduļa izmaiņas
 • Ekspluatācijas lietu uzlabojumi
 • Mobilās aplikācijas izstrāde
 • Uzlabojumi būvju pieņemšanā ekspluatācijā

23.sprints

 • 04.01. - 05.01.2022. darba grupas sanāksmes
 • 07.02.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 08.02. - 09.02.2022. testēšana
 • 14.02. - 15.02.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Ekspluatācijas lietu uzlabojumi
 • Mobilās aplikācijas izstrāde

22.sprints

 • 26.11 - 29.11.2021. darba grupas sanāksmes
 • 10.01.2022. funkcionalitātes demonstrācija
 • 11.01. - 12.01.2022. testēšana
 • 17.01. - 18.01.2022. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Administrācijas moduļa izmaiņas
 • Ekspluatācijas lietu uzlabojumi
 • Mobilās aplikācijas izstrāde

22.sprinta demonstrācijas video (ekspluatācijas lietu uzlabojumiem)

21.sprints

 • 27.10 - 28.10.2021. darba grupas sanāksmes
 • 09.12.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 10.12. - 13.12.2021. testēšana
 • 16.12. - 17.12.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas:

 • Administrācijas moduļa izmaiņas
 • Energosertifikācijas procesa uzlabojumi

21.sprinta demonstrācijas video (energosertifikācijas procesa uzlabojumiem)

20.sprints

 • 30.09.2021. darba grupas sanāksmes
 • 11.11.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 13.11. - 15.11.2021. testēšana
 • 17.11. - 22.11.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas:
 • Administrācijas moduļa izmaiņas

4.laidiens "Būvniecības process - 2.daļa" (08.2020. - 12.2021.)

4.laidiena akcepttestēšanas demonstrācijas video

19.sprints

 • 25.08.2021. un 26.08.2021.darba grupas sanāksmes
 • 05.10.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 06.10.2021. līdz 07.10.2021. testēšana
 • 12.10.2021 līdz 13.10.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā
 • Integrācijas izstrāde ar VEDLUDB
 • Automatizēta būvju pieņemšana ekspluatācijā
 • Būvdarbu žurnāla uzlabojumi - materiālu izvešana

19.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

18. sprints

 • 28.07.2021. un 29.07.2021. darba grupas sanāksmes
 • 07.09.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 08.09.2021. līdz 09.09.2021.testēšana
 • 14.09.2021. līdz 15.09.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā
 • Datu apmaiņas uzlabojumi ar TAPIS
 • Datu apmaiņas izmaiņas ar PMLP
 • Trešo personu saskaņojumu izstrāde

18.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

17.sprints

 • 30.06.2021. un 01.07.2021.darba grupas sanāksmes
 • 10.08.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 11.08.2021. līdz 12.08.2021. testēšana
 • 17.08.2021. līdz 18.08.2021. atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Integrācija ar MKIS
 • Integrācija ar APUS
 • Projekta vizuālā risinājuma pievienošana portālā

17.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

16.sprints

 • 31.05.2021. un 01.06.2021. darba grupas sanāksmes
 • 13.07.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 14.07.2021 līdz 15.07.2021. testēšana
 • 20.07.2021. līdz 21.07.2021 atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Datu apmaiņa ar Izpildu lietu reģistru
 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā un būvgružu pašdeklarēšana
 • Atkritumu apsaimniekotāju datu izgūšana no APUS
 • Būvdarbu žurnāla portāla uzlabojumi - segto darbu aktos

16.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

15. sprints

 • 29.04.2021. un 30.04.2021. darba grupas sanāksmes
 • 11.06.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 14.06.2021. līdz 15.06.2021. testēšana
 • 18.06.2021. līdz 21.06.2021.atkārtota testēšana

Sprinta tēmas.

 • Būvgružu iestrāde būvdarbu žurnālā
 • Būvdarbu žurnāla portāla uzlabojumi – ievestajos materiālos un to izmantošanā citos žurnāla ierakstos, materiālu paraugu un materiālu testēšanas ierakstos
 • Garantijas laikā veikto darbu fiksēšana žurnālā
 • Izpildīto darbu sertifikāta sagatavošana

14.sprints

 • 01.04.2021. darba grupas sanāksme
 • 14.05.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 17.05.2021. līdz 18.05.2021. testēšana
 • 21.05.2021. līdz 24.05.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas.
 • Būvdarbu žurnāla portāla uzlabojumi - žurnāla kopskatā, tāmes sadaļā, ikdienas darbu ierakstos
 • Uzlabojumi būvniecības lietu sarakstā
 • Izziņa par būves neesību ekspluatācijas lietā 

14.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

3.laidiens "Ekspluatācijas process - 1.daļa" (04.2020. - 08.2021.)

Akcepttestēšanas demonstrācijas video

13.sprints (25.03.2021.- 23.04.2021.)
 • 02.03.2021. un 03.03.2021. darba grupas sanāksmes
 • 14.04.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 15.04.2021. un 16.04.2021. testēšana
 • 21.04.2021. un 22.04.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas.
 • Apsekošanas žurnāls.
 • Atgādinājumi un paziņojumi mājas un ekspluatācijas lietās.
 • Paziņojumu funkcionalitātes papildinājumi.
 • Ekspluatācijas un mājas lietu sasaite ar būvniecības lietām.
 • Citas izmaiņas un precizējumi.
12.sprints (25.02.2021.- 24.03.2021.)
 • 02.02.2021. un 03.02.2021. darba grupas sanāksmes
 • 15.03.2021. funkcionalitātes demonstrācija
 • 16.03.2021 un 17.03.2021.testēšana
 • 22.03.2021. un 23.03.2021. atkārtota testēšana
Sprinta tēmas.
 • Apsekošanas žurnāls.
 • Vizuālais apsekošanas akts.
 • Remontdarbu plāns.
 • Apsaimniekošanas problēmu pieteikšana.
 • Ekspluatācijas lietas informācijas apjoms.
 • Pārvaldnieku reģistra funkcionalitātes papildinājumi.

12.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

11.sprints (28.01.2021.- 24.02.2021.)

Sprinta tēmas.

 • Kopsapulces – uzaicinājuma izveidošana, balsošana, protokola izveidošana un rezultātu apkopošana.
 • Pilnvarošana un deleģēšana piekļuves nodrošināšanai mājas un ekspluatācijas lietās.

11.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

10.sprints (29.12.2020.- 27.01.2021.)

Sprinta tēmas.

 • Ekspluatācijas lietas izveidošana.
 • Periodisko pārbaužu paziņojumu konfigurācija ekspluatācijas lietā.
 • Aptaujas – izveidošana, norise, rezultātu apkopošana, protokola izveide.
 • Pārvaldīšanas izmaksu un ieņēmumu/izdevumu pārskati mājas lietā.

10.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

9.sprints (27.11.2020.- 28.12.2020.)

Sprinta tēmas.

 • Ekspluatācijas lietu saraksta izveide portālā.
 • Mājas lietas izveide portālā.
 • Mājas lietas satura veidošana – skaitītāji, uzkrātie līdzekļi, apsaimniekošanas izmaksas, ienākumu/izdevumu pārskats.
 • Mājas pārvaldnieku un īpašnieku datu izgūšana no saistītājām sistēmām un atrādīšana mājas lietā.

9.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

8.sprints (29.10.2020.- 26.11.2020.)

2.laidiens "Būvniecības process" (12.2019. - 01.2021.)

Akcepttestēšanas demonstrācijas ieraksts pieejams šeit

7.sprints (01.10.2020.- 28.10.2020.)

Sprinta tēmas:

 •  Būvniecība kārtās – turpinājums
 • Būvvaldes un BVKB informēšana par projekta izmaiņām piekritīgajos būvobjektos
 • • Lietotāja tiesību skaidrojumi iekšējā sistēmā
 • Dokumenta sagatavošanas termiņu norādīšana un kontrole
 • Būves pieņemšanas ekspluatācijā kontrole
 • Būvvaldes lēmumu kontroles termiņu norādīšana un kontrole
 • Informatīvs paziņojums Iesniedzējam, kurš nav Īpašnieks
 • Būvatļaujas aktuālā informācija vienā lietotāja saskarnes formā
 • Izmaiņas ieceres iesnieguma iesniegšanas un izvērtēšanas procesā
 • Ierosinātāja maiņas process
 • Būvniecības lietas piekritības novirzīšana uz citu būvvaldi (vai iestādi)

Aktivitāšu plāns:

 • 14.09.2020.- 22.09.2020. lietotājstāstu caurskate
 • 19.10.2020. funkcionalitātes demonstrācija
 • 20.10.2020. - 22.10.2020. testēšana

6.sprints (03.09.2020. - 30.09.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Būvniecības process pa kārtām
 • Darba uzdevumu funkcionalitātes uzlabojumi
 • Būvinspektora darba grafika izveidošana
6.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

5.sprints (06.08.2020.- 02.09.2020)

Sprinta tēmas:
 • Projekta lapu skaņošana
 • Būvniecība kārtās
 • BIS iekšējās sistēmas būvniecības sadaļas darba uzdevumi
 • Izmaiņas piekļuves pieprasījumos un lēmumos

5.sprinta funkcionalitātes demonstrācijas video

4.sprints (09.07.2020.- 05.08.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Būvniecības process pa kārtām
 • Trešās personas piekļuve būvniecības lietai
 • Detalizētā projekta rasējumu izmaiņu procesa uzlabojumi

1.laidiens "Būvspeciālistu datu pārvaldības process" (11.2019. - 10.2020.)

3.sprints (08.06.2020.- 08.07.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji
 • Prakses dati
 • Sūdzības par būvspeciālistiem

2.sprints (11.05.2020.- 05.06.2020.)

Sprinta tēmas:

 • Prakses dati
 • Eksāmeni

1.sprints (06.04.2020.- 08.05.2020.) 

Sprinta tēmas:

 • Būvspeciālista panelis
 • Būvspeciālista sertifikāti/darbības sfēras
 • Būvspeciālistu lēmumi

Funkcionalitātes izstrāde tiek veikta ERAF projekta "Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)" ietvaros (vienošanās Nr.2.2.1.1/19/I/005)

ERAF_šaurs

Lapa atjaunota 12.01.2022.