BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

Kompetences pārbaudes iestāžu informācija būvspeciālistiem

Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs

1. Informācija pretendentiem
2. Sertifikāta uzturēšana, prakses uzraudzība

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcija

1. Informācija sertificētiem būvspeciālistiem un pretendentiem
2. Metodiska palīdzība darbam ar datu ievadi Būvniecības informācijas sistēmā

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrs

1.Informācija sertificētiem būvspeciālistiem un pretendentiem
2.Metodiska palīdzība darbam ar datu ievadi Būvniecības informācijas sistēmā

Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centrs

1. Informācija sertificētiem būvspeciālistiem un pretendentiem

Latvijas Melioratoru biedrības Hidromelioratīvās būvniecības sertifikācijas centrs

1. Informācija sertificētiem būvspeciālistiem un pretendentiem

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas centrs

1. Informācija sertificētiem būvspeciālistiem
2. Informācija pretendentiem
3. Metodiska palīdzība darbam ar datu ievadi Būvniecības informācijas sistēmā

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētais sertifikācijas centrs

1. Informācija pretendentiem
2. Informācija sertificētiem būvspeciālistiem

Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments

1. Informācija pretendentiem
2. Informācija sertificētiem būvspeciālistiem

Būvniecības valsts kontroles birojs

1. Informācija pretendentiem

Lapa atjaunota 23.05.2023